Ogłoszenia

23 lutego 2018

zaliczenie zimowej sesji egzaminacyjnej


Szanowni Studenci!

Termin sesji poprawkowej semestru zimowego w roku akademickim 2017/2018  upływa 28 lutego 2018 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych w  PWSW student zobowiązany jest do złożenia indeksu w sekretariacie w terminie trzech dni roboczych od zakończenia sesji poprawkowej.

Student, który nie uzyskał zaliczeń i nie przystąpił do egzaminów w terminie sesji poprawkowej  może złożyć do Dyrektora Instytutu umotywowane podanie o przedłużenie sesji.

Studenci, którzy nie rozliczą się z indeksem i nie złożą stosownych podań (do 28 lutego b.r.) zostaną skreśleni z listy studentów.