Ogłoszenia

23 lutego 2018

Spotkanie informacyjne nt. PROGRAMU PŁATNYCH PRAKTYK


Studentów zainteresowanych udziałem w Programie Praktyk Zawodowych w PWSZ zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w poniedziałek, 26 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w sali 119a –  Kolegium Wschodnie.

Z programu będą mogli skorzystać także studenci obecnego pierwszego roku.

Stypendium w wysokości 2300 zł miesięcznie będzie wypłacane przez
5 miesięcy w terminie do sierpnia 2019 r.