Ogłoszenia

7 sierpnia 2019

Rekrutacja uzupełniająca na kierunek Pielęgniarstwo


Z dniem 1 sierpnia 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na kierunek Pielęgniarstwo.

Wynikiem rekrutacji uzupełniającej na kierunek Pielęgniarstwo od 1 sierpnia 2019 r.

jest wpis na listę rezerwową. 

 

 

Osoby składające podania o przyjęcie na studia na kierunek pielęgniarstwo z powodu wyczerpania limitu miejsc, znajdują się na liście rezerwowej. Po upływie terminu wpisu przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia z listy rezerwowej, należy w podanym przez komisję terminie złożyć wymagane dokumenty oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.