Ogłoszenia

29 czerwca 2018

Informacje dodatkowe w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów


Studenci, którzy chcą aby w ich suplemencie do dyplomu ukończenia studiów umieścić dodatkowe informacje np. o działalności w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim itp. powinni najpóźniej  do dnia obrony złożyć w sekretariacie uzupełniony i potwierdzony  druk z podaniem do Dyrektora Instytutu. (druk do pobrania na stronie Instytutu w zakładce seminarium dyplomowe, praca licencjacka)