Ogłoszenia

2 października 2018

I rok – obowiązkowe szkolenie BHP


Dnia 12 października 2018 r. w godzinach: 16.15 – 19.15 w sali 119 a (Kolegium Wschodnie)

odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku. Szkolenie zakończy się zaliczeniem wpisanym do indeksu ( w sesji egzaminacyjnej)