Ogłoszenia

9 marca 2018

godziny pracy sekretariatu w przyszłym tygodniu


W dniach od 12 marca do 16 marca b.r. sekretariat będzie czynny w następujących godzinach: (Dyżur pełni Pani Dorota Sycz)

12 marca:   godz. 10.00 – 14.00

13 marca:   godz. 8.30 – 12.30

14 marca:   godz. 8.30 – 12.30

15 marca:   godz. 8.30 – 12.30

W sytuacjach pilnych w pozostałych godzinach proszę zwracać się do Pani Anny Darmobit w sekretariacie Stosunków Międzynarodowych i Politologii