Aktualności

31 lipca 2018

I Forum Liderów Polskich Organizacji Społecznych z Zagranicy


W dniach 14-16 lipca 2018 roku w PWSW odbyło się Forum Liderów Polskich Organizacji Społecznych z Zagranicy. Była to okazja do przedstawienia zabranym specyfiki funkcjonowania administracji oraz prowadzenia organizacji społecznych w Polsce.

Tematy pierwszego dnia skupione były wokół nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, sfery współpracy międzynarodowej PWSW oraz rozbudowy oferty kształcenia uczelni.

Jak być liderem organizacji społecznej? Jak i gdzie szukać funduszy na taką działalność? Jaka jest jej rola w polskich środowiskach za granicą? Odpowiedzi na te pytania, postawione w dalszej części forum pozwoliły nam poznać praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznych.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę nie mogło zabraknąć tematów związanych z rokiem 1918, które przedstawili nam – dr Irena Kozimala oraz dr hab. prof. PWSW Marian Niezgoda.

Ostatni dzień Forum pokazał, jak z perspektywy PWSW wygląda kształcenie praktyczne w publicznej uczelni zawodowej, program ERASMUS+ oraz Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej.

 

Justyna Przerwa

 

fot. W. Koziar