Aktualności

4 lipca 2018

Seminarium „Społeczne aspekty turystyki w Przemyślu” w ramach Przemyskich Seminariów Naukowych


PRZEMYSKIE SEMINARIA NAUKOWE

Społeczne aspekty turystyki w Przemyślu

  1. lipca 2018 r. godz. 13.00.

Bud. Kolegium Technicznego PWSW w Przemyślu , sala 2.29, piętro I 

Przemyśl, ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 1E

 

Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu zaprasza studentów i mieszkańców Przemyśla oraz Powiatu Przemyskiego na kolejne spotkanie z cyklu Przemyskich Seminariów Naukowych. Tym razem przewodnim tematem seminarium będzie aktualny stan i perspektyw rozwoju ruchu turystycznego oraz branży turystycznej jako ważnego składnika gospodarki Przemyśla.  W ramach seminarium zostanie wygłoszony referat wprowadzający Dr hab. Prof. PWSW w Przemyślu Mariana Niezgody pt.: Turystyka. Jakie są z niej korzyści dla Przemyśla? a następnie zaprezentowane wyniki raportu z badań pilotażowych zrealizowanych przez studentów II roku socjologii pod kierunkiem Dr hab. Piotra Długosza – Turyści w Przemyślu w 2018 r.

Seminarium będzie okazją do spotkania osób reprezentujących różne środowiska profesjonalne i opiniotwórcze zainteresowane kwestią wpływu turystyki na rozwój lokalny Przemyśla, a także do prezentacji  poglądów  i stanowisk.