Aktualności

21 maja 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego”


W dniu 17 maja  w PWSW  odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Zagrożenia ładu społecznego oraz  bezpieczeństwa narodowego” której organizatorem był Instytut Socjologii PWSW.

Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Rektora PWSW w Przemyślu oraz Wojewody Podkarpackiego.

Uczestnikami konferencji byli prelegenci z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Rzeszowska, Lwowski Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Uniwersytet Lotniczy w Kijowie.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele służb mundurowych , m.in.: płk dr inż.  Mariusz Stopa – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, płk. dypl. Arkadiusz Mikołajczyk – Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, nadkom. Piotr Mazur – Komendant Miejski Policji w Przemyślu, kom. Janusz Kiszka – Z-ca Komendanta Policji
w Przemyślu, podkom. Jerzy Kruczek – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Przemyślu, ppor. SG Barbara Dorosz – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ppłk. Dariusz Czekaj – Międzynarodowa Brygada LITPOLUKRBRIG w Lublinie.

Przewodniczący Konferencji dr hab. Maciej Gitling, prof. PWSW, podkreślił interdyscyplinarny charakter konferencji naukowej, jak również ważność omawianej problematyki którą można analizować wieloaspektowo.

Prof. M. Gitling w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję, podkreślił iż konstruowanie się ładu społecznego i bezpieczeństwa narodowego należą do bardzo istotnych kwestii społecznych,
i to nie tylko na przykładzie jednostkowym, rodzinnym, społeczności lokalnych, ale także na przykładzie poszczególnych narodów. Europa nie jest wolna od działań militarnych (czego przykładem jest Ukraina), a także nie jest wolna od zamachów terrorystycznych czy problematyki uchodźców/emigracji do Europy.

Konferencja była próbą odpowiedzi na wiele nurtujących współczesne społeczeństwo pytań,  jak również ważnym głosem w debacie naukowej dotyczącej przeciwdziałaniu wielu negatywnym zjawiskom, które dezorganizują ład społeczny oraz wpływają na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

    Do pobrania