Aktualności

17 maja 2018

Akcja „Kilometry Dobra” w PWSW


Ile dasz dobrego z siebie, tyle ci się zwróci:

 Od innych osób, w innej postaci, w innym czasie, ale na pewno wróci do ciebie”.

 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów PWSW w Przemyślu wraz z Kołem Naukowym Socjologów w
15.05.2018 R. zorganizowała w Instytucie Socjologii spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna KOŁO w Przemyślu.

Tym samym przyłączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji „Kilometry Dobra”, w której po raz pierwszy bierze udział Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu. Celem akcji jest stworzenie warunków do usamodzielnienia dzieci i młodzieży z niepełnoprawnością intelektualną. Podczas prelekcji terapeuci wraz z podopiecznymi przedstawili studentom zakres swojej działalności, zapoznali z metodami i formami pracy i opowiedzieli o codziennej terapii prowadzonej z wychowankami ośrodka.

W spotkaniu uczestniczyli podopieczni PSONI KOŁO w Przemyślu, którzy zostali przedstawieni uczestnikom spotkania, a terapeuci omówili problemy, z jakimi borykają się oni w życiu codziennym i jak trudna i odpowiedzialna jest praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Środki zebrane do puszek w ramach prowadzonej akcji będą przeznaczone na rozbudowę bazy dydaktycznej PSONI KOŁO w Przemyślu.

 

Dominika Zawadzka, URSS

 

fot. Tomasz Bielański