Aktualności

16 maja 2018

Posiedzenie Rady Programowej Instytuty Socjologii


W dniu 15 maja odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu Socjologii PWSW w Przemyślu poświęcone ocenie realizowanego programu kształcenia socjologów i projektowanym jego zmianom. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych instytucji państwowych, samorządowych, pozarządowych i firm prywatnych funkcjonujących na terenie miasta Przemyśla, powiatu przemyskiego oraz województwa Podkarpackiego, potencjalnych pracodawców absolwentów przemyskiej socjologii.

Dyskusja ogniskowała się wokół kwalifikacji i umiejętności praktycznych, w jakie powinien zostać wyposażony absolwent-socjolog. Nacisk kładziono na kształtowanie  „miękkich” umiejętności – nawiązywania kontaktów, komunikowania się, negocjacji, współdziałania, animowania działań społeczności. Mieszczą się one w obszarze programowym projektowanych dwóch nowych specjalności – „Komunikowanie w społeczeństwie” i „Animator społeczności lokalnych”.

Zgodzono się, że takie spotkania powinny się odbywać cyklicznie, aby zapewnić Szkole informacje o zgodności oferty kształcenia z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i jakości umiejętności naszych absolwentów, a potencjalnym pracodawcom o projektowanych zmianach w programie kształcenia.

 

dr hab. prof. PWSW Marian Niezgoda

 

fot. Tomasz Bielański