Aktualności

1 czerwca 2017

„Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym” – międzynarodowa konferencja naukowa


30 maja 2017 r. rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym”. Uroczyste otwarcie konferencji, podczas którego głos zabrał dr Paweł Trefler, rektor PWSW, poprzedziły dwie debaty: „Młodzież kontra” moderowana przez dr Małgorzatę Kuźbidę (PWSW) oraz dra Piotra Długosza (UR, PWSW) oraz „Reforma edukacji i jej społeczne konsekwencje” moderowana przez dr Barbarę Worek (UJ).

Po wprowadzeniu prof. Mariana Niezgody (UJ), który uporządkował znaczenie terminu „społeczeństwo post-transformacyjne” uczestnicy przystąpili do obrad. Poruszono m.in. kwestie relacji między rynkiem pracy a edukacją, upodobań politycznych młodzieży i jej religijności.