Aktualności

29 maja 2017

„Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego” – konferencja


25 maja 2017 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, której tematem były „Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego”. Było to spotkanie przedstawicieli różnych środowisk akademickich oraz służb mundurowych, iście interdyscyplinarny charakter konferencji podkreślał dr hab. Maciej Gitling – organizator przedsięwzięcia, dyrektor Instytutu Socjologii PWSW. O wielkiej wartości spotkania teoretyków i praktyków wspomniał w swoim przemówieniu dr Sławomir Solecki – prorektor ds. współpracy i rozwoju PWSW, który życzył uczestnikom w imieniu Rektora oraz Senatu PWSW owocnych obrad.

    Wśród publiczności zgromadzonej w uczelnianej auli byli zarówno pracownicy, studenci PWSW, jak i młodzież z przemyskich szkół ponadgimnazjalnych, w tym z klas o profilu wojskowym, którym temat bezpieczeństwa nie jest obcy. W głównej, plenarnej części spotkania głos zabrali: insp. Paweł Filipek (zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie), płk dr inż. Mariusz Stopa (szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie), dr Andrzej Kawecki (PWSW w Przemyślu, KMP w Przemyślu), prof. dr hab. Marek Bugdol (Uniwersytet Jagielloński), mgr Marek Motyka (Uniwersytet Rzeszowski), sierż. Adam Rogala (Związek Strzelecki „Strzelec” w Rzeszowie).

Po części plenarnej uczestnicy udali się na dwie sesje panelowe, moderatorami których byli: ks. dr hab. Witold Jedynak, mgr Ireneusz Wojaczek oraz ks. dr Wojciech Pac, dr Andrzej Kawecki.

Spotkanie specjalistów różnych dziedzin, których połączył temat szeroko rozumianego  bezpieczeństwa uatrakcyjnił występ chóru akademickiego.