Aktualności

26 kwietnia 2017

„Społeczne konsekwencje zmian edukacyjnych w Polsce. Szanse i zagrożenia” – Fotorelacja z wykładu dra hab. Piotra Mikiewicza


„Społeczne konsekwencje zmian edukacyjnych w Polsce. Szanse i zagrożenia” – wykład dra hab. Piotra Mikiewicza

Kolejny wykład w ramach Przemyskich Seminariów Naukowych za nami. Tym razem spotkanie, które odbyło się 25 kwietnia br. poświęcone zostało problematyce zmian edukacyjnych w polskim systemie edukacji, a wypowiadał się na wspomniany temat dr hab. Piotr Mikiewicz – socjolog, wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Już na samym początku swojego wystąpienia prelegent zaznaczył, że nie będzie dokonywał żadnych ocen i prognoz. Celem wykładu było bowiem wskazanie obszarów, które należy poddać obserwacji, by po upływie czasu móc dokonać oceny efektów zmian. Prof. Mikiewicz skoncentrował więc swoją wypowiedź na omówieniu struktury edukacji (starego i nowego, wdrażanego systemu), roli edukacji i zadaniach, jakie winna wypełniać, w końcu na wskazaniu różnic pomiędzy poszczególnymi jednostkami realizującymi ten sam program edukacyjny.

W myśl zasady, że „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”, prof. Mikiewicz przeprowadził słuchaczy, w tym dyrektorów i nauczycieli przemyskich szkół, studentów, pracowników uczelni, przez budzący wiele skrajnych emocji temat dotyczący reformy edukacji. Uczynił to ze swadą, obiektywizmem, ukazując przedmiotowe zagadnienie jako wielowątkowe, dynamiczne, uwarunkowane wieloma okolicznościami.