Aktualności

29 marca 2017

Przemyskie Seminaria Naukowe „Blaski i cienie pracy w służbie celno-skarbowej”


W dniu 28 marca 2017 r. o godz.12:00 w Instytucie Socjologii PWSW odbyło się spotkanie pt. „Blaski i cienie pracy w służbie celno-skarbowej„. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie młodzieży zainteresowanej pracą w służbach celno-skarbowych specyfiki zawodu celnika.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

  • wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o pracę w Izbie Celno-Skarbowej,
  • kryteria decydujące o przyjęciu do służby celno-skarbowej,
  • warunki pracy i wyzwania pojawiające się w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych,
  • warunki socjalno-ekonomiczne pracowników służb celno-skarbowych,
  • oczekiwane kompetencje i wykształcenie.

 

Seminarium przeprowadziła Pani podinspektor Elżbieta Kuligowska z Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.