Aktualności

14 marca 2017

Pierwszy wykład w ramach PRZEMYSKICH SEMINARIÓW NAUKOWYCH


14 marca 2017 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań w ramach „Przemyskich Seminariów Naukowych”, dzięki którym ciekawe, niebanalne, niekiedy intrygujące treści z obszarów różnych dziedzin naukowych prezentowane przez wykładowców PWSW i zapraszanych gości będą mogły zostać przedstawione szerokiemu gronu odbiorców.

      Pierwszy wykład wygłosiła dr Aldona Guzik, pracownik Akademii Pedagogicznej w Krakowie, która podzieliła się ze słuchaczami, nauczycielami szkół średnich, uczniami, studentami, pracownikami uczelni, wiedzą na temat „Czytelnictwa i udziału w kulturze młodzieży” oraz przeszkoliła uczestników z zasad autoprezentacji.

      Na seminarium gościliśmy ambitnych i zainteresowanych pogłębianiem swoich horyzontów uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.