Aktualności

Miesiąc: marzec 2017

29 marca 2017

Przemyskie Seminaria Naukowe „Blaski i cienie pracy w służbie celno-skarbowej”

W dniu 28 marca 2017 r. o godz.12:00 w Instytucie Socjologii PWSW odbyło się spotkanie pt. „Blaski i cienie pracy w służbie celno-skarbowej„. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie młodzieży zainteresowanej pracą w służbach celno-skarbowych specyfiki zawodu celnika. Uczestnicy spotkania zapoznali się z następującymi zagadnieniami: wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o pracę w Izbie Celno-Skarbowej, kryteria… Czytaj więcej »

14 marca 2017

Pierwszy wykład w ramach PRZEMYSKICH SEMINARIÓW NAUKOWYCH

14 marca 2017 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań w ramach „Przemyskich Seminariów Naukowych”, dzięki którym ciekawe, niebanalne, niekiedy intrygujące treści z obszarów różnych dziedzin naukowych prezentowane przez wykładowców PWSW i zapraszanych gości będą mogły zostać przedstawione szerokiemu gronu odbiorców.       Pierwszy wykład wygłosiła dr Aldona Guzik, pracownik Akademii Pedagogicznej w Krakowie, która podzieliła się ze słuchaczami,… Czytaj więcej »